Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące umowy i marketingu

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) przetwarzane są przez Geboers Machines BVBA w celu zarządzania klientami, z którymi zawieramy umowę poprzez otrzymanie zlecenia/zamówienia, w związku z realizacją rożnych obowiązków prawnych (nasza odpowiedzialność, obowiązek przechowywania, ustawa o księgowości) oraz marketingiem bezpośrednim (w celu oferowania Państwu ewentualnych nowych usług) na podstawie naszego uzasadnionego interesu w ramach prowadzonej działalności. Przetwarzanie wykonywane jest zawsze przez dyrektora.

Informujemy Państwa, że w czasie realizacji wydanego nam zlecenia/zamówienia nie możemy usunąć Państwa danych, ponieważ są one konieczne do realizacji naszej usługi. Po zakończeniu zlecenia (ewentualnie przez Państwa) mamy obowiązek przechowywać Państwa dane przez 10 lat, który wypływa z obowiązujących nas przepisów prawnych. Przechowujemy i archiwizujemy wyłącznie te Państwa dane, które są konieczne w związku z realizacją ustawowego obowiązku.

Zwracamy Państwa uwagę, że w ramach realizacji powierzonego nam zlecenia i realizacji ustawowego obowiązku Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane stronom trzecim. Zawsze mogą Państwo uzyskać od nas wszelkie informacje na ten temat, poinformujemy Państwa, komu przekazano Państwa dane.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane w celu bezpośredniego marketingu, prosimy o przesłanie informacji o tym na adres wim@geboersmachines.be. Na ten adres mogą Państwo wysyłać także pytania dotyczące tego, jakie dane o Państwu przetwarzamy, ewentualnie prośby o ich poprawienie lub usunięcie (to ostatnie jeżeli jest możliwe w związku z udzielonym zleceniem/zamówieniem i prawem).

Jeżeli przekazane nam przez Państwa dane nie były poprawne i proszą Państwo o ich poprawienie, mogą Państwo także zwrócić się z prośbą ograniczenie ich przetwarzania na tyle, na ile jest to możliwe.

Wszystkie usługi realizowane w ramach praw przynależnych Państwu na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych są bezpłatne.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo ze sposobem, w który przetwarzamy Państwa dane, mogą się Państwo zwrócić do Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [Komisja ds. Ochrony Prywatnej Sfery Życia] (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Wyłączenie odpowiedzialności

Poniższe dotyczy strony internetowej, którą właśnie Państwo przeglądają. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją tego wyłączenia odpowiedzialności.

Treści ujęte na tej stronie (teksty, zdjęcia i linki) opracowane zostały z największą starannością przez Geboers Machines w celu zapewnienia ich poprawności. Geboers Machines nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku zamieszczenia niepoprawnych lub niekompletnych informacji.

Geboers Machines uprawniona jest do wprowadzania zmian i poprawiania zamieszczonych treści, jak również do usuwania ich części lub całości.

Geboers Machines nie odpowiada za treści zamieszczone w plikach, które powiązane są z tą stroną lub na innych stronach, do których zamieszczono odesłania.

W stosunku do treści zamieszczonych na stronie obowiązuje ochrona praw autorskich oraz praw własności intelektualnej. Bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Geboers Machines zabronione jest ich kopiowanie lub wykorzystywanie w miejscach publicznie dostępnych. Nieautoryzowane lub niedozwolone korzystanie z zamieszczonych treści lub ich części stanowi naruszenie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Geboers Machines. Dane do kontaktu znajdą Państwo na podstronie Kontakt.

Polityka w zakresie plików Cookie

Czym jest cookie?

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookie. Cookie jest prostym małym plikiem, który przez naszą stronę wysyłany jest do Państwa przeglądarki i zapisywany na Państwa dysku twardym w komputerze. Zapisane w nim informacje przy ponownych odwiedzinach na naszej stronie odsyłane są do naszych serwerów.

Korzystanie z cookie sesyjnych

Dzięki cookie sesyjnym wiemy, które części strony oglądali Państwo podczas wizyty na stronie. Dzięki temu możemy dopasowywać nasze usługi do zachowań osób odwiedzających stronę. Cookie te są automatycznie usuwane, jak tylko zamykają Państwo swoją przeglądarkę.

Google Analytics

Nasza strona umieszcza także cookie amerykańskiej firmy Google, które są częścią usługi „Analytics”. Korzystamy z tej usługi w celu śledzenia i raportowania odwiedzin na naszej stronie. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli zostaje do tego ustawowo zobowiązana lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają je w imieniu Google. Nie mamy na to wpływu. Nie wyraziliśmy zgody na wykorzystywanie tych danych przez Google do innych usług.

Informacje zbierane przez Google są w jak największym stopniu animizowane. Państwa adres IP nie jest przekazywany. Informacja przekazywana jest do Google i przechowywana na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google przestrzega zasad porozumienia Privacy Shield i uczestniczy w programie Privacy Shield amerykańskiego Departamentu Handlu. Oznacza to, że zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony przetwarzania ewentualnych danych osobowych.

Na naszej stronie umieszczono przyciski, mające na celu promowanie strony („lubię”) lub udostępnianie treści (”udostępnij”) w mediach społecznościowych takich jak Facebook lub Twitter. Przyciski te działają częściowo dzięki kodowi pochodzącemu z Facebooka lub Twittera. Taki kod cookie umożliwia umieszczanie cookies. Nie mamy na to wpływu. Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności Facebooka, ewentualnie Twittera (które mogą się zmieniać), aby dowiedzieć się, co dzieje się z Państwa danymi (osobowymi), które przetwarzane są przez takie cookie.

Zbierane informacje są w jak największym stopniu animizowane. Informacja przekazywana jest do Twitter, Facebook, Google + i LinkedIn i przechowywana na serwerach w Stanach Zjednoczonych. LinkedIn, Twitter, Facebook i Google + przestrzegają zasad porozumienia Privacy Shield i uczestniczą w programie Privacy Shield amerykańskiego Departamentu Handlu. Oznacza to, że zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony przetwarzania ewentualnych danych osobowych.

Prawo do wglądu i poprawienia lub usunięcia Państwa danych

Mają Państwo prawo do wglądu i poprawienia lub usunięcia Państwa danych. W tym celu prosimy o kontakt przez stronę kontaktu. W celu zapobiegania nadużyciom możemy poprosić Państwa o odpowiednie zidentyfikowanie się. Jeżeli chcą Państwo uzyskać wgląd w dane osobowe powiązane z cookie, konieczne jest przesłanie kopii takiego pliku cookie. Można go odnaleźć w ustawieniach przeglądarki.

Włączanie i wyłączanie cookies i ich usuwanie

Więcej informacji o włączaniu i wyłączaniu oraz usuwaniu plików cookie znajdą Państwo w instrukcjach i/lub funkcji Pomoc Państwa przeglądarki.

Usuwanie cookie śledzących umieszczanych przez strony trzecie

Niektóre cookie śledzące umieszczane są przez strony trzecie, które m.in. za pośrednictwem naszej strony zamieszczają reklamy. Cookie takie można usunąć w Your Online Choices, dzięki czemu nie są Państwo przekierowywani na stronę osób trzecich.

WIĘCEJ INFORMACJI O COOKIES?

Na kolejnych stronach mogą Państwo znaleźć więcej informacji o cookies:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.e